top of page

Frequently Asked Questions

You can find the answers and questions that are frequently asked in the field of regression in particular.

 01  What is regression?

Regression means "going back", "bringing back" with the word meaning. It means descendind and reframing of problems and all the dynamics which are blocking and hindering us in life. We can not change the past, it happened. On the other hand, we can change past blockages, feelings, emotions and thought patterns.

Regression is the process of extracting blocks of emotional, mental, and bodily energy that cause the person who counseled to seek a solution to their problems to return to their memoirs for recovery and cause trauma.

Regresyon, sorunlarına çözüm aramak için danışan kişiyi, iyileşme sağlamak amacıyla anılarına geri götürme ve travmaya neden olan duygusal, zihinsel ve bedensel enerji bloklarını açığa çıkartma işlemidir. Bu anılar çocukluk dönemi anılarını, anne karnı ve doğum anılarını veya geçmiş yaşam anıları da denilen “bilinçdışı ruhsal anıları” veya atasal aktarımları içerebilir.

 02  Who can apply the regression work?

It is recommended to be implemented by EARTh and IBRT by experts trained in accredited training programs. You can find specialists accredited by EARTh (http://www.earth-association.org) and IBRT (http://ibrt.org) from related links to accrediting experts.

EARTh ve IBRT tarafından akredite eğitim programlarından eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanması tavsiye edilir. EARTh tarafından akredite edilen uzmanları (http://www.earth-association.org) ve IBRT (http://ibrt.org) tarafından akredite uzmanları ilgili linklerden bulabilirsiniz.

 03  Regresyon çalışmasının metodu ve uygulama amacı nedir?

Regresyon çalışması genel anlamda, ruhsal bir problemi çözmek amacıyla o problemin sebebini oluşturan olayların bilinçdışındaki kayıtlarına ulaşmak olarak tanımlanabilir. Günümüzde bilinçaltı ve veya bilinçdışındaki kayıtlara ulaşmak için kullanılan ve çok hızlı sonuç veren çok çeşitli yöntemler var.

Regresyon uygulaması birbirinden farklı pek çok sorunları çözmek için kullanılabilmektedir. Ve eğer yerli yerinde kullanılırsa gerçekten başka türlü çözülemeyecek pek çok soruna çözüm getirebilmektedir. Regresyon yoluyla çeşitli problemlerin bu yaşamdaki köklerine ulaşılabildiği gibi, geçmiş yaşamlardaki bazı anılara da ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

 

 04  Bir örnekle açıklarsak:

Diyelim ki; belli durumlarda aşırı stres ve korku yaşayan birisi olsun. Ve kişi kendini bildi bileli bunu yaşıyor. Bu durumda, buna sebep olmuş bulunan tüm “öğrenmeler” o kişinin bilinçdışında saklı durumdadır. Yani her problemin çözümünün kendi içinde olması gibi, kişinin probleminin çözümü de kendi içindedir. Bu durumda öncelikle kişinin bu hayatıyla ilgili bir tarama yapılır ve eğer soruna sebep olan travmatik durumlar varsa bunlar dönüştürülür. Eğer bu yeterli gelmiyorsa o zaman geçmiş yaşamlara bakılır ve ortaya çıkan senaryolar uygun yöntemlerle çalışılır. Bunun sonucunda büyük olasılıkla problemli duygular ortadan kalkar ve kişi daha önce stres ve korku yaşadığı durumda artık bunu yaşamaz hale gelir. Bu durumda da çalışma amacına ulaşmış olur.

 

 05  Herkes geçmiş yaşam anılarına ulaşabilir mi?

Eğer kişinin problemi geçmiş yaşamlardan kaynaklanıyor ise bu durumda çok büyük bir olasılıkla bu anılara ve deneyimlere ulaşması mümkün olacaktır. Ancak kişi bilinçdışı düzeyde bununla karşılaşmaya hazır değilse; o zaman bunlarla karşılaşmayabilir. Regresyon çalışmalarında hiçbir zaman zorlama olmaz. Bu çalışmada biz yalnızca kolaylaştırıcı olarak çalışırız. Kişiyi herhangi bir biçimde yönlendirmeyiz. Danışan eğer sorununu çözmeye hazır durumdaysa o zaman zaten çok doğal bir biçimde deneyimlerin içerisine girer ve böylece gerekli çalışmayı yapmak mümkün olur.

 06  Regresyon sırasında elde edilen bilgilerin, varlığın kendi ruhsal/perisprital hafızasından mı, kolektif bilinç havuzundan mı geldiğini nasıl ayırt edebiliyoruz?

Açıkça ifade etmek gerekirse bunu tam olarak ayırt etmenin bir yolu yok. Çünkü seanslarda ortaya çıkan anılar gerçekten geçmiş yaşamlar olabileceği gibi, kolektif bilinç alanından gelen bazı anılar da olabilir. Hatta bu anıları atalara ait genetik yolla aktarılan deneyimler ya da bilinçaltı fanteziler olarak da nitelendirebilirsiniz. Mantık çerçevesi dahilinde bunların hepsi de mümkündür. Ancak burada önemli olan tek husus iyileşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Eğer bu anıların ortaya çıkarılması kişiyi problemlerinden arındırıyorsa, ne olduğu o kadar da önemli değildir.

 07  Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar'ın Regresyon Uzmanlığı eğitimlerine kimler katılabilir?

Bu eğitim tıp doktorlarına, psikiyatrlara, psikologlara ve sağlık alanında çalışan diğer uzmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili ruhsal veya tamamlayıcı alanlarda çalışan kişiler ve enerji çalışması uygulamacıları da değerlendirmeye alınmaktadır.

 08  Eğitim kaç modülden oluşuyor ve sertifikasyon nasıl sağlanıyor?

Eğitim için başvuran adaylar ile telefonda veya yüzyüze bir görüşmeye alıyoruz. Uygun gördüğümüz adayları iki günlük ön atölyeye davet ediyoruz. Bu sayede katılımcılar bu çalışmanın kendilerine uygun olup olmadığını görme fırsatı buluyorlar, biz de katılımcıların uygunluğunu ve hazır olup olmadıklarını gözlemlemiş oluyoruz. Uygun görülen adaylar birinci modüle çağrılıyolar. Birinci modül 7 tam gün sürüyor, diğer 2., 3. ve 4. modüller beşer günden oluşuyor. Her modül arasında dört ay süremiz bulunuyor. Katılımcılar kendi aralarında çalışıyor ve bize raporlar sunuyorlar ve biz de süpervizyon desteği veriyoruz. 

Uluslararası Sertifika süreci kurs bitiminden sonra başlamakta ve katılımcıların IBRT (International Board for Regression Therapy) ve/veya EARTh (Avrupa Regresyon Uzmanları Birliği’nin belirlediği sertifika kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterleri yerine getiren katılımcılar IBRT onaylı uluslararası Regresyon Uzmanı sertifikası alabileceklerdir.

 09  Eğitim tarihlerini nasıl öğrenebiliriz?

Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar facebook sayfası veya Etkinlikler sayfamızdan tarihlere ulaşabilirsiniz.

 10  Hangi illerde eğitimler bulunuyor?

İstanbul ve İzmir'de devam eden eğitimlerimiz bulunmaktadır. 2018 yılında Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de yeni eğitim açmayı planlıyoruz. Diğer illerimizde de belli sayıda grup toplanması dahilinde eğitim açılması söz konusu olabilir.

 11  Kaç seans regresyon çalışması gerekir?

Bazı durumlarda tek seans faydalı olabildiği gibi, kişiden kişiye seans ihtiyacı değişebilir. Ancak birinci seans yapıldıktan sonra kişinin ihtiyacı konusunda bir fikir sahibi olunabilir. Üç-dört çalışmanın düzenli yapılması halinde kişi durumu ile ilgili önemli açımlar sağlamış olabilir.

 12  Ne kadar aralıklarla seans yapılması önerilir?

İdeal olarak bir hafta ara verilmesi faydalıdır. Bilinçdışının sindirmesi için bir süre gerekir. Kişilerin bireysel olarak ihtiyacına göre süre ayarlanabilmektedir.

 13  Beyinde mekanizma nasıl işler?

Beynimizde yeni bir alışkanlık için nörolojik bağlantılar 21 günde oluşmaktadır. Düzenli çalışma ve egzersizlerin 21 gün tekrarlanması beyinde o yeni davranışla ilgili bağlantı yollarını pekiştirir.

 14  Çocuklarla regresyon yapılabilir mi?

Genelde yetişkinlere uygulanmakla birlikte özel durumlarda çocuklarla da değişik seviyelerde regresyon uygulanmaktadır. Çocuklarla çalışırken yetişkinlere göre farklı teknikler kullanılır.

 15  Kişi kendi kendine regresyon yapabilir mi?

Kişiler bazı meditasyonlar sırasında ya da imgeleme yoluyla bazı geçmiş yaşam anılarına erişebilirler. Diğer yandan kendilerine karşı objektif olamazlar. Regresyonu deneyimsiz bile olsa başka bir uzmanla yapmanız daha faydalıdır. Kişi kendini hem yönlendiren hem de danışan olarak kolayca ikiye bölemez. Sadece bir geçmiş yaşam anısı ile ilgili genel izlenimleri alır. Diğer yandan kendine karşı her zaman subjektif olacaktır. Kendi kendine regrasyon okulumuz tarafından önerilmemektedir.

 16  Regresyon seansı ne kadar sürer?

Genel olarak 40-45 dakika kadar bir ön görüşme yapılmakta olup, bir regresyon çalışması iki ile iki buçuk saat sürmektedir. Daha uzun çalışmalar tavsiye edilmemektedir.

 17  İyi bir uzmanla çalıştığımıza nasıl karar vereceğiz?

Özellikle diplomalı olup olmadığına dikkat etmenizi öneriyoruz. Sorularınızı açıkça dile getiriniz. Aklınızla düşünüp, kalbinizle karar veriniz. Bu alan kişisel olarak manipülasyona çok açıktır. O nedenle ayakları yere basan uzmanlarla çalışmanız tavsiye edilmektedir.

bottom of page