top of page

[Bu eğitim IBRT tarafından akreditedir ve Avrupa Regresyon Uzmanları Birliği (EARTh) tarafından tanınmaktadır.]

 

Eğitimciler: Tülin Etyemez Schimberg ve M. Reşat Güner

 

Tarih: Etkinlikler bölümünden tarihlere bakabilirsiniz.

 

Yer: Dikilitaş, Beşiktaş, İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, MERSİN, BURSA

Regresyon, sorunlarına çözüm aramak için danışan kişiyi, iyileşme sağlamak amacıyla anılarına geri götürme ve travmaya neden olan duygusal, zihinsel ve bedensel enerji bloklarını açığa çıkartma işlemidir. Bu anılar çocukluk dönemi anılarını, rahim anılarını veya geçmiş yaşam anıları da denilen “bilinçdışı ruhsal anıları” içerebilir.

Bu eğitim tıp doktorlarına, psikiyatrlara, psikologlara ve sağlık alanında çalışan diğer uzmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili ruhsal veya tamamlayıcı alanlarda çalışan kişiler ve enerji çalışması uygulamacıları da değerlendirmeye alınacaktır.

Regresyon Uzmanlığı Kursu ilki 7 gün ve diğerleri 5’şer günlük dört modülden oluşmaktadır. Her modül arasında geçen süre içinde öğrenciler pratik yapmaya devam edecekler ve sonuçlarını eğitimcilere raporlayacaklardır.

Sertifika: Kursun dört modülünü tamamlayan katılımcılar eğitim süreci sonrasında katılım belgesi alacaklardır. İki vaka sunmaları ardından mezun olacaklardır. Uluslararası Sertifika süreci kurs bitiminden sonra başlamakta ve katılımcıların IBRT (International Board for Regression Therapy) ve/veya EARTh (Avrupa Regresyon Uzmanları Birliği’nin belirlediği sertifika kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterleri yerine getiren katılımcılar IBRT onaylı uluslararası Regresyon Uzmanı sertifikası alabileceklerdir.

 

Regression Ön Atölye (2 tam gün):

saat: 10:00 -17:00 arasında tam 2 gün.

Bu iki günlük atölye çalışması Regresyon Uzmanı Eğitimi adaylarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Katılımcılar regresyon hakkında bilgi edinecek, demo seansları izleyecek, grup çalışmaları ile ilgili kendileri hakkında farklı bir bakış açısı edineceklerdir.

Bu çalışmayla katılımcıların, regresyonun kendilerine uygun bir teknik olup olmadığını ve uygulayıcı olmaya hazır olup olmadıkları hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir. İki gün sonunda katılımcılar içinden seçilecek 12 kişi eğitimin diğer modüllerine katılım hakkı kazanacaklardır.

Ön atölye katılımı için ön görüşme yapılmaktadır.

I. Modül Eğitim

saat: 09:00 -18:00 arasında tam 7 gün.

II. ve III. ve IV. Modül Eğitim: 

saat: 09:00 -18:00 arasında tam 5 gün.

(II., III. ve IV. Modüle katılabilmek için I. Modül Katılım Sertifikasının alınması zorunludur.)

Profesyoneller için Regresyon Uzmanlığı Eğitiminin I. Modül Kursu her bir ilimizde yalnızca 12 katılımcı ile sınırlı olduğundan ilgilenenlerin bir an önce kayıt yaptırmaları önerilir. 

Kayıt ve bilgi için lütfen aşağıdaki telefon numaralarını arayınız. Kesin kayıt için ön görüşme yapılması gerekmektedir.

 

Tel: 0532 515 13 58          

info@unicorn-transform.com

I. Modülde İşlenecek Konular:

İnsan Bilincinin Yapısı ve Bilinç Modelleri

Bilinçdışının Rolü

Tekrardoğuş

Regresyon ve İşleyişi

Regresyonun Kısa Tarihçesi

Regresyon Ne Tür Vakalarda Kullanılabilir?

Trans ve Bilinç Halleri

Enerji Alanı ve Bilinç Alanları

Kişiliğin Oluşumu

Danışanla İlk Görüşme

Regresyonu Sağlamak İçin Kullanılan Çeşitli Teknikler

Köprü Kurma ve Derinleştirme Teknikleri

Ölüm ve Ölüm Deneyimleri

Yeniden Çerçevelendirme Teknikleri

Etik Kurallar

IBRT-EARTh Sertifikalandırma Koşulları

 

NOT: Tüm modül programları için iletişime geçiniz.

Profesyoneller için REGRESYON UZMANLIĞI Eğitimi
bottom of page